design own website

El miso

La Capella (Hospital 56)
1 d'Octubre de 2017 a 1 de Maig de 2018

A través de la fermentació d’un miso, nyamnyam planteja tot un seguit dinàmiques processuals i comunitàries organitzades en diferents contextos de la ciutat de Barcelona durant els sis mesos que dura aquest procés biològic. D’aquesta manera, la fermentació d’un aliment esdevé aquí un sistema d’agitació social, cultural i vital que s’estendrà a partir de quatre esdeveniments específics que tindran lloc entre Octubre de 2017 i Abril de 2018.

Com a testimoni directe de la seva condició deslocalitzada, el recipient del mis romandrà des del 10 d’octubre fins a la finalització del procés a La Capella, establint així una doble funció. Per una banda, compartir el seu referent inicial; per l’altre, marcar la seva temporalitat expandida. El fet d’instal·lar el miso a l’espai expositiu de La Capella no implica només la seva presència física, sino que incorpora altres registres sensibles a la seva fermentació, com ara l’olor.

Són els microoganismes els que tindran l'última paraula

És la proposta de l’Associació Cultural Nyamnyam seleccionada com a projecte deslocalitzat a BcnProducció 17.
El projecte compta amb la col·laboració de Paula Gertel, l’Hort de la Vanguardia, Kris de Decker, Adriana Parra, Aaron Vantsinjan, la Tribu Sugurú, Jordi Mas, Festival Sâlmon<, Cruïlles, Anna Coromina, Aviv Kruglanski, Ramón Gabarrós, Els Ganglios, Lara Garcia Díaz i Rubén Ramos Nogueira.